Bespaartip: petje op.
Zo houd je een warm bolletje. #energiebesparing

Ps. Het thermo-ondergoed is in de aanbieding bij de Hema

Follow

@Ontwerpfabriek
Ik heb de diepvries uitgezet. Had ik het al eens eerder over, maar tone kwam het zomer ijs seizoen er aan. De diepvries verbruikt circa 18% van mijn stroom consumptie, enkel om een pizza broodje en een pak mini snacks goed te houden. Kleine moeite om die te kopen als ik die wil eten. Versus de circa 900 euro op jaar basis die dat bespaart tegen de huidige tarieven

Sign in to participate in the conversation
ieji.de

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!